VRL Logo

VRL Logo

VRL Logo

VRL Logo

VRL Logo

 
VIDA - Virtual Design and Automation Centre
 

Centrum Wirtualnego Projektowania i Automatyzacji VIDA działa na Wydziale Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej jako Centrum Doskonałości od dnia 1 lipca 2002 roku celem integracji zespołów badawczych pracujących nad szybkim rozwojem wyrobu.

Od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2005 r. Centrum realizowało projekt Wspomagania Integracji Nowo Stowarzyszonych Państw z Europejskim Obszarem badawczym (Support for the Integration of Newly Associated States in the European Research Area), zaliczanego do grupy tzw. Działań towarzyszących 5-go Programu Ramowego Unii Europejskiej, w grupie tematycznej Competitive and sustainble growth - GROWTH.

 
Kierownik Centrum
Prof. Z.Weiss

prof. dr hab. inż. Zenobia Weiss

zenobia.weiss@put.poznan.pl

Politechnika Poznańska

Instytut Technologii Mechanicznej

Zakład Zarządzania Produkcją

tel./fax. +48 61 665 27 74

 

 

 


Wszelkie prawa zastrzeżone. Centrum Wirtualnego Projektowania i Automatyzacji VIDA